1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Cập nhật mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho NS cấp trên (TT 19/2020/TT-BTC)

Cập nhật mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho NS cấp trên (TT 19/2020/TT-BTC)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (TT 19/2020/TT-BTC).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm cập nhật mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (TT 19/2020/TT-BTC).

Cụ thể như sau:

  • Đơn vị phát sinh bút toán hạch toán tại các giao diện: Phiếu chi tiền, Phiếu nộp tiền kho bạc, Chi tiền gửi.

  • Nhấn In\Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (C2-05b/NS) (TT 19/2020/TT-BTC).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY