1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R8
 4. Khách hàng yêu cầu in được mẫu đặc thù B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT (Mẫu tổng hợp theo nguồn) Đặc thù Vũ Thư

Khách hàng yêu cầu in được mẫu đặc thù B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT (Mẫu tổng hợp theo nguồn) Đặc thù Vũ Thư

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT (Mẫu tổng hợp theo nguồn) đặc thù Vũ Thư.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R8, chương trình bổ sung mẫu báo cáo đặc thù cho Vũ Thư

Thêm đặc thù Vũ Thư

 • Vào menu Hệ thống\Cập nhật báo cáo.

 • Tích chọn Nhập mã báo cáo.
 • Nhập mã báo cáo1028 (mã báo cáo MISA quy định cho đặc thù Vũ Thư).
 • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chương trình lấy đúng báo cáo đặc thù Vũ Thư.

 • Nhấn Cập nhật.
 • Nhấn OK.

Lập dự toán chi đầu năm theo NDKT đặc thù Vũ Thư

 • Chọn menu Khai báo thông tin ban đầu\Dự toán chi hoặc vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo NDKT.
 • Nhấn Nhập dự toán.
 • Chọn mẫu dự toán: Dự toán chi theo NDKT (Vũ Thư).
 • Nhấn Đồng ý.

 • Nhập dự toán chi vào cột Chi đầu tư phát triển, Chi thường xuyên => chương trình tự động tính cột Tổng cộng.
 • Nhấn Cất.

 • Dự toán chi theo NDKT đặc thù Vũ Thư được hiển thị ngoài màn hình danh sách như sau:

Thiết lập Báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (mẫu tổng hợp báo cáo).

 • Chọn menu Khai báo thông tin ban đầu\Báo cáo theo chỉ tiêu chi\Báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (mẫu tổng hợp báo cáo).

 • Tùy chọn bằng cách tích chọn có hiển thị các chỉ tiêu lên báo cáo hay không?
 • Tùy chọn in Đậm, Nghiêng, In hoa cho từng chỉ tiêu.
 • Nhấn Cất.

In Báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (mẫu tổng hợp báo cáo).

Lưu ý: Anh/chị phải khai báo đúng Mã nguồn để báo cáo lên đúng phát sinh.

CộtMã nguồn
Dự toán cân đối đầu nămMã nguồn 3 (Nguồn giao cân đối đầu năm)
Dự toán bổ sung mục tiêuMã nguồn 4 (Nguồn bổ sung mục tiêu cấp trên)
Dự toán nguồn khácTất cả các mã nguồn còn lại

Các bước in báo cáo như sau:

 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo kho bạc\Báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (mẫu tổng hợp báo cáo).
 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 08/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY