1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R20
 4. Kế toán yêu cầu cho phép tự động sinh chứng từ kết chuyển Nợ TK 815/Có TK 137 từ bảng kê thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Kế toán yêu cầu cho phép tự động sinh chứng từ kết chuyển Nợ TK 815/Có TK 137 từ bảng kê thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý quyết toán

1. Mục đích

Giúp tự động hạch toán đúng Phiếu kết chuyển tài khoản từ Bảng kê thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý quyết toán để kế toán không phải sửa lại thủ công.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, khi lập bảng kê thanh toán tạm ứng của tháng chỉnh lý quyết toán, sinh phiếu kết chuyển tài khoản đang mặc định hạch toán TK Nợ 814/Có TK 137. Kế toán phải sửa về hạch toán TK Nợ 815/Có TK 137 và ngày hạch toán về 31/12/năm trước.

– Kể từ phiên bản R20, khi lập bảng kê thanh toán tạm ứng của tháng chỉnh lý quyết toán, phần mềm tự động sinh phiếu kết chuyển tài khoản mặc định:

 • Vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

 • Chọn Khoảng thời gian lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

 • Trên Bảng kê thanh toán, tạm ứng: tích chọn Tháng chỉnh lý quyết toán.
 • Nhấn Cất.

(Nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ sinh phiếu kết chuyển như hiện tại).

 • Nhấn Thanh toán.

 • Phần mềm tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản, trong đó mặc định:
  • Ngày chứng từ: là ngày bảng kê thanh toán tạm ứng
  • Ngày hạch toán: ngày 31/12/năm hạch toán
  • Hạch toán TK Nợ 815/Có TK 137. MLNS, Số tiền tương ứng trên bảng kê.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY