1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Khách hàng yêu cầu in Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hiển thị đúng tên chủ đầu tư, Mã QHNS của chủ đầu tư

Khách hàng yêu cầu in Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hiển thị đúng tên chủ đầu tư, Mã QHNS của chủ đầu tư

1. Mục đích

Giúp kế toán in Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo NĐ 11/2020/NĐ-CP hiển thị đúng tên chủ đầu tư, mã QHNS của chủ đầu tư.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, trên Giấy rút vốn đầu tư và Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đang hiển thị “Tên chủ đầu tư” là Tên UBND và Mã QHNS là mã QHNS của xã. Điều này không đúng với những dự án có thành lập Ban quản lý dự án.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép nhập Tên chủ đầu tưMã QHNS trên tham số báo cáo trước khi in Giấy rút vốn đầu tư và Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

In Giấy rút vốn đầu tư

  • Trên chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc, nhấn In\C3-1/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Trên tham số báo cáo, nhập Chủ đầu tư, Mã QHNS.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu với tên chủ đầu tư và Mã QHNS đã nhập trên tham số báo cáo.

In Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

  • Trên chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc, nhấn In\Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

  • Trên tham số báo cáo, nhập Chủ đầu tư, Mã QHNS.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu với tên chủ đầu tư và Mã QHNS đã nhập trên tham số báo cáo.

Cập nhật 20/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY