1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R23
 4. KBĐT_Kế toán yêu cầu cho phép gửi mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách qua KBĐT

KBĐT_Kế toán yêu cầu cho phép gửi mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách qua KBĐT

1. Mục đích

Giúp người dùng gửi được mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách qua KBĐT.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R23: phần mềm đáp ứng cho người dùng có thể gửi biểu mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách từ hệ thống Kho bạc điện tử của MISA sang hệ thống DVC KBNN.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

– Bước 1: Kế toán viên/Kế toán trưởng lập mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách qua KBĐT

Để thực hiện lập hồ sơ giao dịch trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2020, anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây.

 • Chọn phân hệ Kho bạc điện tử. Nhấn Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch.

 • Nhấn Thêm.

 • Khai báo thông tin trên giao diện Thêm mới hồ sơ.

 • Nhấn Thêm mẫu chứng từ.

Mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng:

  • Chọn Nghiệp vụ: Thanh toán tạm ứng.
  • Chọn Số tài khoản giao dịch với KBNN.
  • Chọn Số chứng từ kế toán.
  • Tích chọn mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.
  • Nhấn Thêm.

Mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách:

  • Chọn Nghiệp vụ: Nộp trả kinh phí.
  • Chọn Số tài khoản giao dịch với KBNN.
  • Chọn Số chứng từ kế toán.
  • Tích chọn mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả kinh phí.
  • Nhấn Thêm.

 • Nhấn Cất sau khi hoàn tất lập chứng từ giao dịch.
 • Sau khi Cất hồ sơ thành công, chương trình tự động sinh thêm cột Số CT điện tử để KBNN kiểm soát chứng từ và phê duyệt hồ sơ cho đơn vị.

 • Nhấn Gửi phê duyệt để gửi hồ sơ cho Kế toán trưởng/Thủ trưởng phê duyệt.

– Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách qua KBĐT

Anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây.

– Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký duyệt mẫu C2-03/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và mẫu C2-05/NS – Giấy nộp trả ngân sách qua KBĐT

Anh/chị làm theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY