1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R20
 4. Kế toán kiến nghị chứng từ kết chuyển thu chi trong thời gian chỉnh lý và kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý phần mềm mặc định để ngày chứng từ ngày của năm sau và ngày hạch toán là 31/12/năm hiện tại

Kế toán kiến nghị chứng từ kết chuyển thu chi trong thời gian chỉnh lý và kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý phần mềm mặc định để ngày chứng từ ngày của năm sau và ngày hạch toán là 31/12/năm hiện tại

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in Chứng từ kết chuyển thu, chi ngân sách xã và Kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý quyết toán hiển thị đúng Ngày chứng từ, Ngày hạch toán để lên được báo cáo đúng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, khi thực hiện kết chuyển thu chi trong thời gian chỉnh lý và kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý thì phần mềm mặc định ngày chứng từ và ngày hạch toán là 31/12/năm hiện tại. Điều này làm cho Báo cáo tài chính B01-X bị lệch, không cân giữa tài sản và nguồn vốn.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm thay đổi ngày mặc định của Chứng từ kết chuyển thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý và Kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý về Ngày chứng từ là ngày hiện tại của máy tính, Ngày hạch toán là ngày 31/12/năm hạch toán.

Kết chuyển thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý.

 • Phần mềm tự động hạch toán Phiếu kết chuyển thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý, trong đó mặc định:
  • Ngày chứng từ là ngày hiện tại của máy tính. Tuy nhiên, có thể sửa lại (nếu muốn).
  • Ngày hạch toán: 31/12/năm hạch toán.

Kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý.

 • Phần mềm tự động hạch toán Phiếu kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý, trong đó mặc định:
  • Ngày chứng từ là ngày hiện tại của máy tính. Tuy nhiên, có thể sửa lại (nếu muốn).
  • Ngày hạch toán: 31/12/năm hạch toán.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY