1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn điều chỉnh kinh phí rút và chi ở các chương khác nhau để Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, số dư tạm ứng không bị âm

Kế toán muốn điều chỉnh kinh phí rút và chi ở các chương khác nhau để Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, số dư tạm ứng không bị âm

1. Mục đích

Giúp kế toán điều chỉnh kinh phí rút và chi ở các chương khác nhau để mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không bị âm.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, chương trình cập nhật chức năng điều chỉnh kinh phí, cho phép điều chỉnh kinh phí trong cùng 1 chương như cũ hoặc điều chỉnh dữ liệu trên nhiều chương.

Lưu ý: Với các chứng từ điều chỉnh kinh phí được lấy từ chương trình cũ lên Bamboo 2020 thì chương trình không ghi sổ. Để ghi sổ anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Điều chỉnh kinh phí, chọn chứng từ điều chỉnh kinh phí cần ghi sổ, nhấn Ghi sổ.

Xem hướng dẫn điều chỉnh kinh phí tại đây.

Cập nhật 19/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY