1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán yêu cầu cập nhật Báo cáo số dư các chi tiết (PTC Quận 4) giống Bamboo 2019 đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

Kế toán yêu cầu cập nhật Báo cáo số dư các chi tiết (PTC Quận 4) giống Bamboo 2019 đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

1. Mục đích

Giúp Kế toán in được Báo cáo số dư các chi tiết đặc thù PTC Quận 4 để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R18, căn cứ vào các phát sinh chi tiết theo Quỹ tiền (TK 111, 1121, 1128); Đối tượng (311, 331); Hoạt động (3361, 3362, 431); các TK 211, 2111, 2112 lấy theo Mã đối tượng tích Chi tiết theo trên Danh mục tài khoản, Quỹ tiền, Đối tượng, Hoạt động để kế toán in được Báo cáo số dư các chi tiết.

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Các loại sổ khác\Báo cáo số dư các chi tiết (PTC Quận 4).
  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY