1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn hiển thị đầy đủ nội dung rút dự toán để đi giao dịch kho bạc thuận tiện hơn

Kế toán muốn hiển thị đầy đủ nội dung rút dự toán để đi giao dịch kho bạc thuận tiện hơn

1. Mục đích

Kế toán muốn hiển thị đầy đủ nội dung rút dự toán để đi giao dịch kho bạc thuận tiện hơn

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R2, khi in C2-02a/NS: Giấy rút dự toán, tick chọn “Cộng gộp MLNS”, chương trình đang hiển thị diễn giải chung của chứng từ. Kế toán phải xuất ra excel sửa lại nội dung diễn giải.

Kể từ phiên bản R2, khi in C2-02a/NS: Giấy rút dự toán có tích chọn “Cộng gộp MLNS” thì chương trình hiển thị diễn giải chi tiết của tất cả các dòng hạch toán.

Cụ thể như sau:

  • Ví dụ đơn vị phát sinh chứng từ: Chi tiền họp Hội đồng nhân dân và Chi tiền họp xét duyệt hồ sơ chính sách đều hạch toán ở nguồn ngân sách xã tự chủ, chương 805, khoản 338, tiểu mục 6658.

  • Nhấn In, chọn in mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (TT 77/2017/TT-BTC).
  • Để hiển thị các diễn giải chi tiết vào 1 dòng thì chọn tab Tùy chọn hiển thị.
  • Tích chọn Cộng gộp MLNS.
  • Chọn Nội dung thanh toán là Hiển thị diễn giải chi tiết trên 1 dòng.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Chương trình cộng gộp các dòng hạch toán và hiển thị trên 1 dòng.

Cập nhật 13/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY