1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13.1
  4. Kế toán mong muốn khi in mẫu giấy đề nghị C2-03 dòng tạm ứng và dòng đề nghị thanh toán nếu cùng MLNS thì chỉ hiển thị thành 1 dòng

Kế toán mong muốn khi in mẫu giấy đề nghị C2-03 dòng tạm ứng và dòng đề nghị thanh toán nếu cùng MLNS thì chỉ hiển thị thành 1 dòng

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu  C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng khi cùng 1 bộ MLNS thì cột số dư tạm ứng và số đề nghị thanh toán tạm ứng trên cùng 1 dòng để khi xuất khẩu vào hệ thống DVC trực tuyến KBNN không phải sửa lại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13.1, khi xuất khẩu mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng có cùng 1 bộ MLNS để nhập khẩu vào hệ thống DVC thì trên mẫu đang tách riêng dòng số dư tạm ứng và dòng số đề nghị tạm ứng nên không đúng cấu trúc yêu cầu của Kho bạc dẫn đến không gửi được hồ sơ, kế toán phải tự sửa lại thì mới gửi được hồ sơ.

– Kể từ phiên bản R13.1, khi in mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng có cùng 1 bộ MLNS thì dòng tạm ứng và dòng đề nghị thanh toán chỉ hiển thị thành 1 dòng.

Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY