1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp cho KBNN qua hệ thống TKT

Xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp cho KBNN qua hệ thống TKT

1. Mục đích

Giúp kế toán đơn vị xuất khẩu BCTC để nộp cho kho bạc quản lý trực tiếp qua hệ thống TKT.

2. Chi tiết thay đổi

Theo quy định tại thông tư 39/2021/TT-BTC và thông tư 133/2018/TT-BTC, UBND xã/phường cần xuất BCTC dạng xml (bao gồm cả Báo cáo tài chính B01 TT70 và C03/CCTT) để nộp qua công thông tin điện tử hệ thống TKT.

Kể từ phiên bản R26, phần mềm bổ sung chức năng “Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN” cho phép đơn vị xuất BCTC để gửi lên hệ thống TKT theo quy định.

Cụ thể như sau:

Lập báo cáo tài chính

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo tài chính\Lập báo cáo tài chính.

2. Nhấn Thêm. Khai báo các tham số báo cáo:

– Chọn Kỳ báo cáo, Năm.

Chọn Báo cáo. Lần lượt lập các báo cáo sau:

  • Báo cáo tài chính.
  • C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính.

Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự động lập báo cáo tài chính. Nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập. Nhấn Cất để lưu báo cáo.

Xuất báo cáo để gửi KBNN

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Nộp báo cáo cho KBNN.

2. Nhấn Thêm. Khai báo các thông tin xuất báo cáo:

Chọn Năm báo cáo, khai báo, khai báo Mã đơn vị, Ngày lập báo cáo, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người giám sát.

Nhấn Đồng ý.

*Trong trường hợp đơn vị chưa lập báo cáo C03/CCTT, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Nhấn Lập báo cáo để tiến hành lập báo cáo C03/CCTT.

3. Chương trình tự động lập báo cáo tài chính.

4. Có thể nhấn Kiểm tra số liệu để chương trình kiểm tra xem còn chỉ tiêu nào không phù hợp.

5. Nhấn Xuất khẩu để xuất báo cáo dưới dạng file xml.

Cập nhật 05/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY