1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán mong muốn in được Mẫu số 02b: Bảng đối chiếu dự toán ngân sách bằng hình thức Lệnh chi tiền tại KBNN theo NĐ11

Kế toán mong muốn in được Mẫu số 02b: Bảng đối chiếu dự toán ngân sách bằng hình thức Lệnh chi tiền tại KBNN theo NĐ11

1. Mục đích

Giúp Kế toán in được Mẫu số 02b: Bảng đối chiếu dự toán ngân sách bằng hình thức Lệnh chi tiền tại KBNN theo NĐ11/2020/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung thêm cột Cấp phát để khi nhận dự toán, rút dự toán theo hình thức Cấp phát là Lệnh chi tiền, hạch toán vào TK 008 thì kế toán sẽ in được Mẫu số 02b – Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN.

Với các chứng từ ở phiên bản cũ nâng cấp lên R18:

  • Cột Cấp phát sẽ mặc định là Dự toán, anh/chị nhấn Bỏ ghi\Sửa để sửa lại hình thức Cấp phát cho đúng.

Với các chứng từ thêm mới ở phiên bản R18:

  • Khi hạch toán chứng từ, chọn hình thức Cấp phát: Lệnh chi tiền

In báo cáo Mẫu số 02b – Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN (Mẫu thường và mẫu tùy chỉnh)

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 02b – Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền tại KBNN.
  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Tương tự với mẫu số 01b. Xem hướng dẫn tại đây.

Ngoài ra, phần mềm cũng cập nhật lại cách lấy số liệu Mẫu 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN, Mẫu 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN chỉ lấy các phát sinh có hình thức Cấp phátDự toán.

 

Cập nhật 19/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY