1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18.3
  4. Mẫu số 04.b.TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP)

Mẫu số 04.b.TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp đơn vị in được Mẫu số 04.b.TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP (Tên mẫu cũ là Mẫu C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R18.3, trên Bảng kê thanh toán tạm ứng, kế toán có thể in được Mẫu số 04.b.TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP):

  • Sau khi lập các phiếu chi tạm ứng thì lập bảng kê thanh toán tạm ứng bằng cách vào phân hệ Dự toán ngân sách\Lập bảng kê\Lập bảng kê thanh toán tạm ứng.
  • Nhấn In\Mẫu số 04.b.TT: Giấy đề nghị thu hồi vốn (Nghị định 99/2021/NĐ-CP).

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY