1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán mong muốn khi sinh chứng từ trả lương bằng tiền mặt và hạch toán chi phí lương có Tiết

Kế toán mong muốn khi sinh chứng từ trả lương bằng tiền mặt và hạch toán chi phí lương có Tiết

1. Mục đích

Giúp kế toán tự động tính chứng từ thanh toán lương bằng tiền mặt từ chứng từ rút dự toán tiền mặt trả lương chi tiết đến Tiết.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, trên giấy rút dự toán tiền mặt có Tiết nhưng khi sinh chứng từ trả lương thì không có Tiết, dẫn đến khi sinh chứng từ hạch toán chi phí lương cũng không có Tiết làm cho báo cáo của đơn vị không đúng, kế toán phải sửa lại chứng từ hạch toán lương có chi Tiết.

– Kể từ phiên bản R17, từ giấy rút dự toán tiền mặt có Tiết sẽ sinh chứng từ trả lương lấy cả Tiết đã khai báo, đồng thời sinh chứng từ hạch toán chi phí lương có Tiết.

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Ẩn hiện cột để tích chọn hiển thị cột Tiết trên chứng từ.

  • Đơn vị lập giấy rút dự toán tiền mặt chi tiết đến Tiết như sau: (Chọn phân hệ Dự toán ngân sách\Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc)

  • Nhấn Cất.
  • Nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ trả lương => chương trình sẽ sinh chứng từ trả lương, hạch toán TK Nợ 334/Có TK 111, chi tiết đến Tiết.

  • Nhấn Cất.

  • Nhấn để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương => chương trình sẽ sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, hạch toán TK Nợ 814/Có TK 334, chi tiết đến Tiết.

Cập nhật 20/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY