1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán yêu cầu biểu mẫu C2-05b, C2-05C thể hiện riêng MLNS cho số liệu đơn vị cấp dưới và đơn vị cấp trên để đáp ứng yêu cầu quản lý của kho bạc

Kế toán yêu cầu biểu mẫu C2-05b, C2-05C thể hiện riêng MLNS cho số liệu đơn vị cấp dưới và đơn vị cấp trên để đáp ứng yêu cầu quản lý của kho bạc

1. Mục đích

Biểu mẫu C2-05b, C2-05C thể hiện riêng MLNS cho số liệu đơn vị cấp dưới và đơn vị cấp trên để đáp ứng yêu cầu quản lý của kho bạc

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, mẫu C2-05c: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện và mẫu C2-05c: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên đều có 2 bảng số liệu. Hiện trên phần mềm đang lên số liệu 2 bảng giống nhau và cùng là thông tin ngân sách xã từ chứng từ hạch toán tương ứng.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm bổ sung tham số mẫu C2-05b và C2-05c, giúp kế toán có thể tự điền thông tin mã NDKT, mã chương, mã ngành KT và mã nguồn NSNN bảng 2 theo thông tin KBNN xác định.

Cụ thể như sau

1. Với mẫu C2-05c, phần mềm bổ sung tab “Theo chi tiết“, gồm Diễn giải, mã NDKT, mã chương, mã ngành KT, mã nguồn NSNN, mã CTMT, Dự án, Số tiền.

2. Với mẫu C2-05b, phần mềm bổ sung tab “Theo chi tiết“, gồm Diễn giải, mã NDKT, mã chương, mã ngành KT, mã nguồn NSNN, mã CTMT, Dự án, Số tiền.

3. Mặc định các thông tin Nội dung, mã CTMT, Dự án, Số tiền giống với số liệu ngân sách xã và cho phép sửa lại.

Cập nhật 25/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY