1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

Bổ sung Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) để xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại với Kho bạc nhà nước hàng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, kế toán có thể in được Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP bằng cách:

  • Vào menu Báo cáo\Báo cáo kho bạc\Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN – Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

  • Chọn Kỳ báo cáo, Tài khoản (số tài khoản ngân hàng/kho bạc).
  • Tích chọn các Tài khoản cần xem số liệu báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 29/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY