Báo cáo ngân sách xã

  • Báo cáo thu
  • Báo cáo chi 
  • Báo cáo cân đối 
  • Biểu số 58
  • Biểu số 59
  • Biểu số 60
  • Biểu số 62
Cập nhật 20/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY