1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy tổng số chi không khớp với số dự toán sử dụng trong kỳ trên Mẫu số 01a/SDKP-ĐVDT thì làm như thế nào?

Khi xem Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy tổng số chi không khớp với số dự toán sử dụng trong kỳ trên Mẫu số 01a/SDKP-ĐVDT thì làm như thế nào?

Phát hiện vấn đề:

  • Đã đối chiếu báo cáo Mẫu 01a/SDKP-ĐVDT với kho bạc đúng nhưng khi mở Biểu số 09 xem thì thấy tổng số chi không bằng Cột số 6 Dự toán đã sử dụng trong kỳ trên Mẫu 01a/SDKP-ĐVDT

Nguyên nhân :

  • Do có chứng từ Rút tiền nhưng chưa có chứng từ chi tiền hạch toán Nợ TK 814 hoặc chưa chi hết
  • Bị hạch toán trùng nhiều lần chứng từ chi tiền hạch toán Nợ TK 814

Giải pháp : 

  • Do cách lấy số liệu của hai báo cáo khác nhau: Biểu số 09 lấy theo Phát sinh TK 814 còn Mẫu 01a/SDKP-ĐVDT lấy Phát sinh có TK 008. Vì vậy để tìm ra chênh lệch hai báo cáo này sẽ kiểm tra qua 2 báo cáo trung gian: mở Biểu số 11Mẫu 02a-SDKP/ĐVDT đối chiếu chi tiết theo từng Nguồn, loại khoản, tiểu mục để xem sai ở tiểu mục nào

Xem hướng dẫn kiểm tra đối chiếu giữa Biểu số 11Mẫu 02a-SDKP/ĐVDT Tại đây

Xem thêm hướng dẫn kiểm tra đối chiếu giữa Biểu số 09Biểu số 11 Tại đây

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY