1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy cột Quyết toán Đầu tư phát triển ( cột 6) không lên số liệu thì làm như thế nào?

Khi xem Biểu số 09 – Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thấy cột Quyết toán Đầu tư phát triển ( cột 6) không lên số liệu thì làm như thế nào?

Biểu hiện:

  • Kiểm tra Biểu số 09 thấy các chỉ tiêu trên cột 6: Quyết toán Đầu tư phát triển không lên số liệu

Nguyên nhân:

  • Do các chỉ tiêu Chi đầu tư phát triển chưa được thiết lập công thức đúng trên Biểu số 09
  • Do trên chứng từ chi ghi Nợ TK 814 chưa chọn mã thống kê MISACHI_XDCB đối với các chứng từ chi đầu tư phát triển

Giải pháp:

Trường hợp 1: Các chỉ tiêu chi Đầu tư phát triển chưa được thiết lập công thức đúng trên Biểu số 09

Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ tiêu chi

Bước 2: Tại giao diện Thiết lập Chỉ tiêu chi: Tích đúp vào chỉ tiêu cần lấy số liệu chi đầu tư phát triển để thiết lập lại công thức

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập chỉ tiêu chi tại đây

Bước 3: Mở lại báo cáo để kiểm tra

Trường hợp 2: Chứng từ chi ghi Nợ TK 814 đơn vị chưa chọn mã thống kê MISACHI_XDCB

Bước 1: Bạn xác định những chứng từ chi đầu tư phát triển là những chứng từ nào. Mở lại chứng từ đó, Nhấn Bỏ ghi/ Sửa. Tìm đến cột Mã thống kê chọn MISACHI_XDCBCất lại chứng từ

Bước 2: Mở lại báo cáo để kiểm tra.

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY