1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương thấy tổng số chi không khớp với Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương thì làm như thế nào?

Khi xem Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương thấy tổng số chi không khớp với Biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương thì làm như thế nào?

Biểu hiện:

  • Kiểm tra Biểu số 60 thì thấy Tổng số chi lên sai số liệu với Biểu số 62 mặc dù kiểm tra Tổng số quyết toán chi trên Biểu số 62 đã chính xác

Nguyên nhân:

  • Do thiết lập công thức chưa chính xác trên Biểu số 60

Giải pháp:

  • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. Tích đúp vào Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương để kiểm tra thiết lại công thức

Xem hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu trên báo cáo cân đối Tại đây

  • Ngoài ra Biểu số 62 lấy số liệu dựa trên căn cứ Biểu số 11, Biểu số 60 lấy số liệu dựa trên căn cứ Biểu số 09. Vì vậy khi phát sinh sai lệch số liệu giữa Biểu số 60Biểu số 62, bạn tiến hành kiểm tra lại số liệu giữa Biểu số 09 Biểu số 11. Chỉnh sửa Biểu số 09Biểu số 11 lên khớp nhau thì kiểm tra lại hai Biểu số 60 Biểu số 62 sẽ lên số liệu chính xác

Chi tiết kiểm tra đối chiếu số liệu giữa Biểu số 09 Biểu số 11 anh chị xem Tại đây

 

Cập nhật 23/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY