1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Báo cáo ngân sách xã
 5. Khi xem Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS thấy tổng số chi không khớp với số dự toán thực chi phát sinh trong kỳ trên Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS thấy tổng số chi không khớp với số dự toán thực chi phát sinh trong kỳ trên Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề

 • Đã đối chiếu báo cáo Mẫu 02a-SDKP/ĐVDT với kho bạc đúng nhưng khi mở Biểu số 11 kiểm tra thì thấy tổng số chi không bằng Cột số 3 Thực chi phát sinh trong kỳ trên Mẫu 02a/SDKP-ĐVDT
 • Ví dụ: In biểu số 11 không khớp số liệu với cột số 3 trên trên mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT quý I năm 2021

Nguyên nhân

 • Do có chứng từ Rút tiền nhưng chưa có chứng từ chi tiền hạch toán Nợ TK 814 hoặc chưa chi hết
 • Bị hạch toán trùng nhiều lần chứng từ chi tiền hạch toán Nợ TK 814

Giải pháp

Bước 1: Xử lý các TK 334, 332 không còn số dư cuối kỳ

In bảng cân đối tài khoản chọn thời gian tương ứng với kỳ đang xem báo cáo và kiểm tra:

 • Nếu TK 334 có số dư cuối kỳ thì xử lý theo hướng dẫn tại đây
 • Nếu TK 332 có số dư cuối kỳ thì xử lý theo hướng dẫn tại đây
 • Nếu xử lý xong TK 334, 332 không còn số dư cuối kỳ, In biểu số 11 số liệu vẫn chưa đúng thì thực hiện tiếp bước 2

Bước 2: Xử lý các chương, khoản, tiểu mục đang bị sai

1. In báo cáo đối chiếu rút và chi tìm chương, khoản, tiểu mục đang sai: Vào Báo cáo/ Báo cáo đặc thù/ Báo cáo kho bạc/ Báo cáo đối chiếu rút và chi. Chọn thời gian số liệu biểu số 11 đang không khớp, tham số nguồn, chương, khoản: Tất cả, Tiểu mục tích chọn Tất cả

2. Xác định chương, khoản, tiểu mục sai:

 • Dựa vào số liệu cột 8: Chênh lệch cuối kỳ => xác định chênh lệch giữa dự toán đã rút tại KB ( mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT) và chi NSX đã qua kho bạc (biểu số 11)

 • Nếu cột 8 dương => chương, khoản, tiểu mục đó có số đã chi NSX ít hơn đã rút dự toán => kiểm tra lại chứng từ chi ở MLNS đó đang bị thiếu
 • Nếu cột 8 âm => chương, khoản, tiểu mục đó có  số đã chi NSX nhiều hơn số đã rút dự toán => kiểm tra lại chứng từ chi ở MLNS đó đang bị thừa

Lưu ý: Nếu cột 8 dương ở một tiểu mục, và âm ở một tiểu mục => hạch toán nhầm tiểu mục => Kiểm tra lại chứng từ đó ở 2 tiểu mục và sửa lại

3. Xử lý các chứng từ của các MLNS đã xác định sai ở trên. Để tìm kiếm nhanh các chứng từ và sửa lại làm theo hướng dẫn tại đây

 • Nếu MLNS đó số chi thiếu => Bổ sung thêm chứng từ chi hạch toán Nợ TK 814 
 • Nếu MLNS đó số chi thừa => Tìm sau đó bỏ ghi và xóa chứng từ chi hạch toán Nợ TK 814 thừa

Sau đó, In lại biểu số 11 và kiểm tra lại số liệu

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY