1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Báo cáo tài chính
 5. Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 334 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 334 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

 • Xem Bảng cân đối tài khoản mặc dù đã rút và chi hết lương nhưng TK 334 vẫn còn số dư cuối kỳ

Nguyên nhân:

 • Do trong kỳ mới chỉ làm chứng từ chi lương mà chưa làm chứng từ hạch toán chi phí lương hoặc ngược lại
 • Do chỉ có 1 chứng từ chi lương nhưng có nhiều chứng từ hạch toán chi phí lương hạch toán trùng nhiều lần hoặc ngược lại

Giải pháp:

1. Mở Bảng cân đối tài khoản chọn Kỳ báo cáoNăm nay để kiểm tra tổng hợp xem TK334 sai tại tháng nào

2. Trên Bảng cân đối tài khoản nhấn chuột vào 334 màu xanh để mở ra Sổ cái TK 334. Tìm phát sinh theo từng tháng:

Sau khi tích vào TK 334 sẽ ra sổ cái TK 334 chi tiết từng dòng trên chứng từ.

Thực hiện Nạp lại báo cáo. Ở cột mã tài khoản chọn TK 334 và tích chọn, Tích cộng gộp các bút toán giống nhau. Sau đó nhấn Đồng ý.

– Tháng nào Tổng PS Nợ = PS Có: đã hạch toán đúng

– Tháng nào Tổng PS Nợ không bằng PS Có thì tháng đó có thể đang bị sai. Bạn tiến hành kiểm tra xem tháng này sai do những nguyên nhân nào nêu trên để xử lý:

 • Nếu tháng đó mới chỉ làm chứng từ chi lương mà chưa làm chứng từ hạch toán chi phí lương thì hạch toán bổ sung thêm chứng từ hạch toán chi phí

 • Nếu tháng đó có chứng từ chi phí lương bị hạch toán trùng nhiều lần thì tiến hành xóa bỏ những chứng từ thừa

 • Nếu tháng đó chỉ có chứng từ hạch toán chi phí lương thì bổ sung thêm chứng từ chi lương

 • Nếu tháng đó bị chi thừa nhiều chứng từ chi lương thì kiểm tra, giữ lại 1 chứng từ chi đúng và xóa bỏ chứng từ chi thừa

3. Mở lai Bảng cân đối tài khoản in và kiểm tra

 

Cập nhật 11/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY