1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Trên bảng cân đối tài khoản số phát sinh bên có TK 1121 không bằng số phát sinh nợ TK 814 và 815 (tổng số chi trong năm) thì làm thế nào?

Trên bảng cân đối tài khoản số phát sinh bên có TK 1121 không bằng số phát sinh nợ TK 814 và 815 (tổng số chi trong năm) thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

  • Trên bảng cân đối tài khoản số phát sinh bên có TK 1121 không bằng số phát sinh nợ TK 814 và 815 (tổng số chi trong năm)

 

Nguyên nhân:

Do có bút toán chi chuyển nguồn hạch toán Nợ TK 815/Có TK 714, không hạch toán có TK 1121 nên sẽ lệch đúng bằng số này => Số lệch như vậy là đúng.

Xem cách hạch toán bút toán chi chuyển nguồn Tại đây

Cập nhật 11/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY