1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo tài chính
  5. Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 332 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

Khi xem Bảng cân đối tài khoản thấy TK 332 còn số dư cuối kỳ thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

Xem Bảng cân đối tài khoản mặc dù đã rút và chi hết lương nhưng TK 332 vẫn còn số dư cuối kỳ:

Nguyên nhân:

  • Do trong kỳ mới chỉ làm chứng từ thanh toán bảo hiểm mà chưa làm chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm hoặc ngược lại
  • Do chỉ có 1 chứng từ thanh toán bảo hiểm nhưng có nhiều chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm hoặc ngược lại

Giải pháp:

1. Mở Bảng cân đối tài khoản chọn Kỳ báo cáoNăm nay để kiểm tra tổng hợp xem TK 332 sai tại tháng nào

2. Trên Bảng cân đối tài khoản nhấn chuột lần lượt vào vào 3321, 3322,3323…  màu xanh để mở ra Sổ cái TK 332. Tìm phát sinh theo từng tháng:

Ví dụ: Tích vào TK 3321, sẽ ra Sổ cái TK 3321 chi tiết từng dòng trên chứng từ.

Sau đó tích vào Nạp lại báo cáo. Ở cột mã tài khoản, Chọn TK 3321 và tích chọn. Sau đó Tích cộng gộp các bút toán giống nhau và nhấn Đồng ý. 

– Tháng nào Tổng PS Nợ = PS Có: đã hạch toán đúng

– Tháng nào Tổng PS Nợ không bằng PS Có thì tháng đó có thể đang bị sai. Bạn tiến hành kiểm tra xem tháng này sai do những nguyên nhân nào nêu trên để xử lý:

  • Nếu tháng đó mới chỉ làm chứng từ thanh toán bảo hiểm mà chưa làm chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm thì bổ sung thêm chứng từ hạch toán chi phí

  • Nếu tháng đó có chứng từ chi phí bảo hiểm bị hạch toán trùng nhiều lần thì tiến hành xóa bỏ những chứng từ thừa

  • Nếu tháng đó chỉ có chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm thì bổ sung thêm chứng từ thanh toán bảo hiểm

  • Nếu tháng đó bị chi thừa nhiều chứng từ thanh toán bảo hiểm thì kiểm tra, giữ lại 1 chứng từ chi đúng và xóa bỏ chứng từ chi thừa

3. Mở lai Bảng cân đối tài khoản in và kiểm tra

 

 

Cập nhật 11/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY