1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Báo cáo ngân sách xã
 5. Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thấy chỉ tiêu Thu chuyển nguồn hiển thị nhưng không có số liệu thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thấy chỉ tiêu Thu chuyển nguồn hiển thị nhưng không có số liệu thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

 • Đã hạch toán đầy đủ chỉ tiêu Thu chuyển nguồn Nợ TK 1121/ Có TK 714 nhưng kiểm tra lại trên Biểu số 08 – Tổng hợp quyết toán Thu NSX thì chỉ thấy chỉ tiêu này hiển thị mà không lên số liệu

Nguyên nhân :

 • Do chưa thiết lập công thức tới Chương, Khoản, Mục phát sinh trên chứng từ
 • Do chứng từ hạch toán Nợ TK 1121/ Có TK 714 nhưng phần mềm đang mặc định công thức PSDU 815/714

Giải pháp:

Trường hợp 1: Chỉ tiêu thu chuyển nguồn không lên số liệu do chưa thiết lập công thức tới Chương, Khoản, Mục phát sinh trên chứng từ

 1.  Mở chứng từ hạch toán thu chuyển nguồn kiểm tra xem đang hạch toán đến Chương, Khoản, Mục nào

2. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ tiêu thu. Tích đúp vào chỉ tiêu Thu chuyển nguồn, Nhấn Lập công thức.

– Tại bảng Lập công thức cho chỉ tiêu Thu chuyển nguồn, thiết lập công thức tương ứng với hạch toán trên chứng từ và nhấn Cất
Xem thêm hướng dẫn Thiết lập công thức chỉ tiêu Thu Tại đây

3. Mở lại báo cáo và kiểm tra

Trường hợp 2: Chỉ tiêu thu chuyển nguồn không lên số liệu do chứng từ hạch toán Nợ TK 1121/ Có TK 714 nhưng phần mềm đang mặc định công thức PSDU 815/714

 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ tiêu thu. Tích đúp vào chỉ tiêu Thu chuyển nguồn
 2. Tại dòng Tài khoản đang hiển thị PSDU(815/714) nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm.
 3. Nhấn chuột phải chọn Xóa dòng để xóa công thức thiết lập và thiết lập lại công thức

Xem thêm hướng dẫn Thiết lập công thức chỉ tiêu Thu Tại đây

4. Mở lại báo cáo và kiểm tra

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY