1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương thấy Tổng số số thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương thấy Tổng số số thu lên sai số liệu thì làm thế nào?

Biểu hiện:

  • Xem Biểu số 60 thấy Tổng số thu lên không chính xác so với số đã thu thực tế

Nguyên nhân:

  • Do chưa thiết lập công thức chính xác

Giải pháp:

  • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. Tích đúp vào Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương để kiểm tra thiết lại công thức

Xem hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu trên báo cáo cân đối Tại đây

 

Cập nhật 23/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY