1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã thấy Tổng số thu lên sai số tiền thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã thấy Tổng số thu lên sai số tiền thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

  • Mở Biểu số 07 thấy Tổng số thu lên sai số liệu mặc dù nhấn Kiểm tra công thức đã đúng

Nguyên nhân:

  • Do trên phần thiết lập chỉ tiêu đang tích chọn thừa chỉ tiêu Tổng số thu hoặc thiếu các chỉ tiêu thu cần thiết lập

Giải pháp:

Trường hợp 1: Biểu số 07 lên thừa Tổng số thu

Bước 1: Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. Tích đúp vào Biểu số 07 để mở bảng Thiết lập chỉ tiêu

Bước 2: Tại bảng Thiết lập chỉ tiêu: Trên tab Nội dung hiển thị trên báo cáo nhấn chuột vào từng nội dung thu để kiểm tra xem chỉ tiêu nào đang thiết lập tích vào ô Tổng số thu và bỏ tích, sau đó nhấn Cất

Bước 3: In lại báo cáo và kiểm tra

Trường hợp 2: Biểu số 07 lên thiếu Tổng số thu

Bước 1: Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT. Tích đúp vào Biểu số 07 để mở bảng Thiết lập chỉ tiêu (Mở Biểu số 07 để thiết lập chỉ tiêu được thực hiện tương tự như Trường hợp 1.)

Bước 2: Tại bảng Thiết lập chỉ tiêu: Trên tab Nội dung hiển thị trên báo cáo nhấn chuột vào từng nội dung thu để kiểm tra xem chỉ tiêu nào đang cần lấy số liệu mà bị bỏ sót để tích chọn, sau đó nhấn Cất

Lưu ý: Nếu đã tích chọn tất cả các chỉ tiêu con rồi thì không tích chọn các chỉ tiêu mẹ nữa để tránh trường hợp thừa số liệu và ngược lại. Ví dụ đã tích chọn các chỉ tiêu con 331, 332, 333 rồi thì không tích chọn chỉ tiêu mẹ 330 nữa

Xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập chỉ tiêu lên báo cáo Tại đây
Bước 3: In lại báo cáo và kiểm tra

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY