1. Trang chủ
 2. Nghiệp vụ
 3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 4. Báo cáo ngân sách xã
 5. Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thấy Tổng số quyết toán thu lên không đúng so với Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS thì làm như thế nào?

Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thấy Tổng số quyết toán thu lên không đúng so với Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS thì làm như thế nào?

Phát hiện vấn đề:

 • Xem Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS đã thấy lên đúng số tiền quyết toán thu trong kỳ, nhưng khi kiểm tra trên Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thì thấy số quyết toán lên không khớp với Biểu số 10

Nguyên nhân:

 • Do chưa tích hiển thị đủ các chỉ tiêu trên Biểu số 08 hoặc thiết lập công thức chưa đúng

Giải pháp:

 • Bạn in Biểu số 10 so sánh với Biểu số 08 xem sai lệch ở chỉ tiêu nào. Sau khi xác định được chỉ tiêu sai, bạn thiết lập lại công thức cho chỉ tiêu để số liệu báo cáo lên đúng.

Ví dụ: So sánh Biểu số 08 với Biểu số 10 thấy lệch ở chỉ tiêu Thu khác

Khi xác định được chỉ tiêu sai tiến hành thực hiện như sau:

Bước 1:

 • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Chỉ tiêu thu. Nhấn đúp vào chỉ tiêu sai để mở chỉ tiêu kiểm tra và thiết lập lại công thức:

Chi tiết hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu thu xem Tại đây

Bước 2:

 • Vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo theo chỉ tiêu thu. Tích chọn Biểu số 08

 • Trên Biểu số 08, tìm đến các chỉ tiêu thiếu tích chọn vào ô trống để hiển thị chỉ tiêu đó trên báo cáo, sau đó nhấn Cất

Chi tiết hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu thu trên báo cáo xem Tại đây

Ngoài ra có thể kiểm tra nhanh chỉ tiêu sai bằng cách: Khi in báo cáo Biểu số 08, trên Tham số báo cáo nhấn Kiểm tra công thức để phần mềm chỉ ra các Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu Mục… chưa được thiết lập công thức, bị thiết lập trùng hoặc đã được thiết lập nhưng chưa được tích hiển thị trên báo cáo.

 • Trên tab Công thức trùng: Phần mềm hiển thị các chỉ tiêu đang bị thiết lập công thức trùng nhau, xác định chỉ tiêu nào đúng thì giữ lại, click đúp vào chỉ tiêu thừa để kiểm tra thiết lập lại

 • Trên tab Công thức thiếu:

– Nếu phần mềm báo “Chưa được thiết lập ở bất kỳ chỉ tiêu nào” thì kiểm tra và thiết lập thêm công thức cho chỉ tiêu đó. Có thể nhấn chuột phải vào chỉ tiêu để thiết lập ngay

–  Nếu phần mềm báo “Đã được thiết lập ở chỉ tiêu… nhưng chưa được tích chọn trên báo cáo” thì tiến hành vào Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo theo chỉ tiêu thu để thiết lập như hướng dẫn bên trên

Bước 3: Mở lại báo cáo và kiểm tra

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY