1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu, chi

Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu, chi

Giúp kế toán thiết lập các chỉ tiêu hiển thị thu, chi để hiển thị lên báo cáo theo TT 343, 344 theo mong muốn của đơn vị.

*Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu thu

Xem/ tải video hướng dẫn

*(Xem tại phút thứ 6:03)

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo theo chỉ tiêu thu.

Bước 2: Chương trình hiển thị các báo cáo theo chỉ tiêu thu: Lần lượt nhấn đúp chuột vào các báo cáo hoặc nhấn Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập các chỉ tiêu hiển thị trên báo cáo.

  • Gõ mã số cho các chỉ tiêu hoặc tích chọn các chỉ tiêu Hiển thị lên báo cáo hay không, tùy chọn in Đậm, in Nghiêng hay in Hoa.

  • Thay đổi thứ tự các chỉ tiêu bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Bước 3: Nhấn Cất để lưu bảng thiết lập.

Thiết lập báo cáo theo chỉ tiêu chi

Xem/ tải video hướng dẫn

*(Xem tại phút thứ 6:03)

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo theo chỉ tiêu chi.

Bước 2: Chương trình hiển thị các báo cáo theo chỉ tiêu chi: Lần lượt nhấn đúp chuột vào các báo cáo hoặc nhấn Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập các chỉ tiêu hiển thị trên báo cáo.

  • Gõ mã số cho các chỉ tiêu hoặc tích chọn các chỉ tiêu Hiển thị lên báo cáo hay không, tùy chọn in Đậm, in Nghiêng hay in Hoa.

  • Thay đổi thứ tự các chỉ tiêu bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Bước 3: Nhấn Cất để lưu bảng thiết lập. Mở lại báo cáo để kiểm tra.

Thiết lập báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Chọn menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Thiết lập chỉ tiêu báo cáo\Báo cáo cân đối theo NDKT.

Bước 2: Chương trình hiển thị các báo cáo cân đối theo chỉ tiêu: Lần lượt nhấn đúp chuột vào các báo cáo hoặc nhấn Thiết lập chỉ tiêu để thiết lập các chỉ tiêu hiển thị trên báo cáo.

  • Tích chọn các chỉ tiêu Hiển thị lên báo cáo hay không, tùy chọn in Đậm, in Nghiêng hay in Hoa.
  • Tích chọn các chỉ tiêu sẽ lấy số liệu lên báo cáo.

Bước 3: Nhấn Cất để lưu thiết lập.

Cập nhật 29/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY