1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã, cột dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã, cột dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

Khi xem Biểu số 08, cột dự toán không lên số liệu.

Nguyên nhân :

Khi nhập dự toán chọn chưa đúng TT344/2016/TT-BTC

Giải pháp:

Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT344/2016/TT-BTC

Cột dự toán trên Biểu số 08 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sungĐiều chỉnh dự toán, bạn kiểm tra lần lượt như sau:

– Đối với dự toán đầu năm

1.Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Dự toán thu đầu năm theo NDKT

2. Nhấn Nhập dự toán, chọn Dự toán thu theo NDKT ( Mẫu TT344/2016/TT-BTC) => Đồng ý

– Đối với dự toán bổ sung

1.Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Bổ sung dự toán thu theo NDKT

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán thu theo NDKT ( Mẫu TT344/2016/TT-BTC)

– Đối với điều chỉnh dự toán

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT 

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán thu theo NDKT ( Mẫu TT344/2016/TT-BTC) 

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY