1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thấy chỉ tiêu Thu chuyển nguồn không hiển thị thì làm thế nào?

Khi xem Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã thấy chỉ tiêu Thu chuyển nguồn không hiển thị thì làm thế nào?

Phát hiện vấn đề:

  • Đã hạch toán đầy đủ chỉ tiêu Thu chuyển nguồn Nợ TK 1121/ Có TK 714 nhưng kiểm tra lại trên Biểu số 08 – Tổng hợp quyết toán Thu NSX thì không thấy chỉ tiêu này hiển thị

Nguyên nhân:

  • Do chưa thiết lập chỉ tiêu Thu chuyển nguồn hiển thị lên Biểu số 08

Giải pháp:

  1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Báo cáo theo chỉ tiêu thu. Tích đúp vào Biểu số 08

2. Trên bảng Lập công thức tìm đến chỉ tiêu Thu chuyển nguồn tích vào ô trống bên cột Hiển thị lên báo cáo

3. Mở lại báo cáo và kiểm tra

Lưu ý: Trường hợp đã hạch toán đầy đủ và cho hiển thị chỉ tiêu Thu chuyển nguồn nhưng kiểm tra lại trên Biểu số 08 – Tổng hợp quyết toán Thu NSX không thấy số liệu thì xem hướng dẫn Tại đây

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY