1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo ngân sách xã
  5. Tôi muốn xem được số tiền thu, chi lũy kế trên Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã và Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thì làm như thế nào?

Tôi muốn xem được số tiền thu, chi lũy kế trên Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã và Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã thì làm như thế nào?

Phát hiện vấn đề:

  • Theo nhu cầu quản lý của từng đơn vị, khi in báo cáo Biểu số 08, Biểu số 09 cần hiển thị được cột cộng lũy kế số tiền quyết toán thu, chi đến thời điểm in báo cáo.

Giải pháp:

Khi in Biểu số 08, Biểu số 09 chọn Mẫu hiển thị số lũy kế đầu năm:

  • Vào Báo cáo/ Báo cáo ngân sách xã Chọn Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã hoặc Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã.

  • Trên Tham số báo cáo tích mũi tên màu đen trên Mẫu báo cáo, chọn Mẫu hiển thị số lũy kế đầu năm, nhấn Đồng ý

  • Khi chọn đúng Mẫu hiển thị số lũy kế đầu năm, báo cáo sẽ hiển thị thêm cột Lũy kế từ đầu năm:

Cập nhật 05/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY