1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

 1. Năm 2021 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2022 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?
 2. Hết năm kế toán 2021, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2022 thì làm như thế nào ?
 3. Làm thế nào để nhân bản chứng từ năm trước sang năm nay?
 4. Tôi cần làm gì để hoàn thành báo cáo quyết toán?
 5. Hạch toán các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm thì làm thế nào?
 6. Tôi muốn nhập chứng từ của tháng chỉnh lý quyết toán thì làm thế nào?
 7. Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn sang năm sau thì làm như thế nào?
 8. Các vấn đề liên quan đến Tài sản cố định
 9. Cách in các báo cáo quyết toán phải nộp như thế nào?
 10. Các bút toán cuối năm
 11. Hướng dẫn kiểm tra báo cáo theo tháng, quý
 12. Khi cần hỗ trợ nhưng không liên hệ được tổng đài thì làm thế nào?
 13. Các câu hỏi thường gặp khác?
 14. Trên bảng cân đối tài khoản số phát sinh bên có TK 1121 không bằng số phát sinh nợ TK 814 và 815 (tổng số chi trong năm) thì làm thế nào?
 15. Nộp báo cáo tài chính trên trang TKT báo lỗi: “Chỉ được phép tải lên tệp tin có định dạng: xml”
 16. Trên bảng cân đối tài khoản, phát sinh có TK 1121 tại cột phát sinh trong kỳ không bằng cột lũy kế từ đầu năm
 17. Chỉ tiêu Các khoản phải thu trên B01-X: Báo cáo tài chính không bằng số dư cuối kỳ TK 311 trên Bảng cân đối tài khoản
 18. Làm thế nào để trên Báo cáo tài chính phần II- báo cáo kết quả hoạt động, và phần III – báo cáo lưu chuyển tiền tệ có số liệu ở cột năm trước?

 

Cập nhật 19/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY