1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 4. Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn sang năm sau thì làm như thế nào?

Tôi muốn hạch toán chi chuyển nguồn sang năm sau thì làm như thế nào?

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Khái niệm

Chi chuyển nguồn là việc chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau để thực hiện các khoản chi đã được bố trí trong dự toán năm trước hoặc dự toán bổ sung nhưng đến hết thời gian chỉnh lý chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong được cơ quan có thẩm quyền cho tiếp tục thực hiện chi vào ngân sách năm sau.

2. Hạch toán

Căn cứ vào chứng từ đã được Kho bạc xác nhận kế toán hạch toán vào thời điểm kết thúc tháng chỉnh lý quyết toán:

Nợ TK: 815 – Chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

Có TK: 714 – Thu ngân sách xã hạch toán vào NSNN

Lưu ý: Theo hướng dẫn riêng của một số đơn vị chủ quản thì khoản chi chuyển nguồn sang năm sau được hiểu như một khoản chi trong tháng chỉnh lý và không hiển thị lên chỉ tiêu trên Báo cáo thu năm nay nên kế toán xã hạch toán:

– Trong năm 202x khi kết thúc tháng chỉnh lý:

Nợ TK: 815 – Chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

Có TK: 331 – Các khoản phải trả

– Đầu năm 202x + 1  hạch toán:

Nợ Tk: 331 – Các khoản phải trả

Có TK: 714 – Thu ngân sách xã hạch toán vào NSNN

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Năm hiện thời là năm 2021, Đơn vị có khoản chi chuyển nguồn sang năm 2022 là 10.000.000đ

Trường hợp 1: Đơn vị hạch toán theo hướng dẫn của thông tư Nợ TK 815/ Có TK 714 khi kết thúc tháng chỉnh lý

Bước 1:

 • Trên phần mềm, chọn năm hạch toán là năm 2021

Bước 2:

 • Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán nghiệp vụ Nợ TK 815/Có TK 714
 • Chọn Ngày chứng từ là ngày 31/01/2022, Ngày hạch toán là ngày 31/12/2021, chọn Nguồn, chương, khoản, tiểu mục, rồi nhấn Cất.

Trường hợp 2: Đơn vị hạch toán theo hướng dẫn riêng của đơn vị chủ quản: Kết thúc thời gian chỉnh lý hạch toán Nợ TK 815/ Có TK 331 và đầu năm sau hạch toán Nợ TK 331/ Có TK 714

Bước 1:

 • Trên phần mềm, chọn năm hạch toán là năm 2021

Bước 2:

 • Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán nghiệp vụ Nợ TK 815/Có TK 331
 • Chọn Ngày chứng từ là ngày 31/01/2022, Ngày hạch toán là ngày 31/12/2021, chọn Nguồn, chương, khoản, tiểu mục, rồi nhấn Cất.

Bước 3: Chọn năm tài chính là năm 2022

 • Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán nghiệp vụ Nợ TK 331/Có TK 714
 • Ngày hạch toán trong năm 2022, chọn Nguồn, chương, khoản, tiểu mục, rồi nhấn Cất.

Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY