1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Trên bảng cân đối tài khoản, phát sinh có TK 1121 tại cột phát sinh trong kỳ không bằng cột lũy kế từ đầu năm

Trên bảng cân đối tài khoản, phát sinh có TK 1121 tại cột phát sinh trong kỳ không bằng cột lũy kế từ đầu năm

Phát hiện vấn đề: 

Trên bảng cân đối tài khoản, phát sinh có TK 1121 tại cột phát sinh trong kỳ không bằng cột lũy kế từ đầu năm

Nguyên nhân: 

Do có chứng từ nằm trong tháng chỉnh lý quyết toán đang để Ngày hạch toán khác 31/12

Giải pháp: 

Mở lại chứng từ chi trong tháng chỉnh lý, sửa lại Ngày hạch toán đúng ngày 31/12

Cập nhật 11/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY