1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  4. Làm thế nào để nhân bản chứng từ năm trước sang năm nay?

Làm thế nào để nhân bản chứng từ năm trước sang năm nay?

Cách thực hiện:

Khi sang năm tài chính mới, để sao chép thông tin trên chứng từ năm trước sang năm nay mà không phải gõ tay, bạn thực hiện theo 5 bước sau:

Lưu ý: Chỉ nhân bản được khi đơn vị dùng dữ liệu liên năm.

  • Bước 1: Chọn Năm hạch toán 2024. Thêm mới chứng từ cần nhân bản. Ví dụ nhân bản chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

  • Bước 2: Vào Tiện ích\Sao chép chứng từ

  • Bước 3: Chọn khoảng thời gian phát sinh chứng từ cần nhân bản. Nhấn Lấy dữ liệu.

Lưu ý: Đối với chứng từ hiển thị nhiều dòng, nếu muốn lấy hết các dòng của chứng từ thì bạn lọc cột Số chứng từ \tích Chọn tất\Đồng ý

  • Bước 4: Phần mềm sẽ sinh ra thông báo Cập nhật tài khoản sau sao chép, nếu muốn thay đổi hạch toán thì điền hạch toán mới và nhấn Đồng ý, còn nếu muốn giữ nguyên thì nhấn Hủy bỏ.

  • Bước 5: Sửa lại các thông tin theo yêu cầu, Sau đó nhấn Cất để lưu chứng từ năm mới.

 

Cập nhật 27/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY