1. Trang chủ
 2. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 3. 5 bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 4. 5 bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm

5 bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm

Bước 1: Sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn số liệu

Xem TẠI ĐÂY

Bước 2: Lập bảng kê để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt

 • Lập bảng kê thanh toán tạm ứng để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt – Xem TẠI ĐÂY
 • Lập bảng kê ghi thu – ghi chi để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt – Xem TẠI ĐÂY

Bước 3: Kiểm tra Báo cáo đối chiếu với Kho bạc

 • Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT, Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT đảm bảo số liệu khớp đúng với số liệu tại Kho bạc- Xem TẠI ĐÂY

Bước 4: In, kiểm tra các báo cáo quyết toán phải nộp.

 • Kiểm tra số dư sổ quỹ Tiền mặt, sổ Tiền gửi – Xem TẠI ĐÂY
 • Kiểm tra số liệu Bảng cân đối tài khoản & Báo cáo tài chính (B01-X) –  Xem TẠI ĐÂY
 • Kiểm tra số liệu Báo cáo ngân sách xã – Xem TẠI ĐÂY

Bước 5: Xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên, KBNN

 • Xuất khẩu Báo cáo tài chính nộp cho kho bạc – Xem TẠI ĐÂY
 • Xuất khẩu Báo cáo tài chính nộp lên cấp trên – Xem TẠI ĐÂY

(NEW) Nhóm Zalo nhận tài liệu, thông báo từ MISA
Tham gia nhóm Zalo để nhanh chóng nhận các tài liệu hướng dẫn, bài viết hữu ích, thông báo từ MISA và lịch đào tạo miễn phí qua Zoom

Cập nhật 29/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY