1. Trang chủ
 2. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
 3. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 4. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm

Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm

Bước 1: Sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn số liệu

– Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 2: Thực hiện bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

– Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 3: Thực hiện Lập bảng kê để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt

 • Thực hiện Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
 • Thực hiện Lập bảng kê các khoản ghi thu – ghi chi để đảm bảo ghi nhận đầy đủ các khoản thanh toán đã được Kho bạc duyệt – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 4: Kiểm tra Báo cáo đối chiếu với Kho bạc

 • Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT đảm bảo số liệu khớp đúng với số liệu tại Kho bạc- Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
 • Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT đảm bảo số liệu khớp đúng với số liệu tại Kho bạc – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 5: Kiểm tra Số dư các tài khoản để đảm bảo số dư trên các tài khoản là đúng.

 1. Kiểm tra Số dư tài khoản 111 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ của Thủ quỹ – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
 2. Kiểm tra Số dư tài khoản 112 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế Sổ phụ của Ngân hàng hoặc Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN) – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
 3. Kiểm tra số dư tài khoản 332 và 334 để đảm bảo số liệu khớp với bảo hiểm và tiền lương đã trả – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
 4. Kiểm tra số dư tài khoản 336, 431 để đảm bảo số liệu khớp với sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ và các quỹ của đơn vị – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
 5. Kiểm tra số dư tài khoản 211, 213, 214 và số dư các tài khoản khác để đảm bảo số dư trên các tài khoản là đúng
  – Nếu sử dụng phần mềm QLTS.VN – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
  – Nếu không sử dụng phần mềm QLTS.VN – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 6: Thực hiện in, kiểm tra các báo cáo quyết toán phải nộp.

1. Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã
– Xem hướng dẫn kiểm tra Tổng số thu TẠI ĐÂY
Xem hướng dẫn kiểm tra Tổng số chi TẠI ĐÂY

2. Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

3. Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

4. Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

5. Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

6. Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

8. Biểu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán (TT số 342/2016/TT-BTC) – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

9. Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

10. Biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương
– Xem hướng dẫn kiểm tra Tổng số thu TẠI ĐÂY
Xem hướng dẫn kiểm tra Tổng số chi TẠI ĐÂY

11. Mẫu biểu số 62: Quyết toán chi ngân sách địa phương – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

12. Mẫu biểu số 63: Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo MLNS – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

13. Mẫu biểu số 64: Quyết toán chi, trả nợ NSĐP theo MLNS – Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

14. B01-X: Báo cáo tài chính –  Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Bước 7: Thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi đơn vị cấp trên, KBNN

Cập nhật 23/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY