Lập bảng kê ghi thu – ghi chi

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản
 • Ghi thu ngân sách xã đã qua Kho bạc

Nợ TK 337: Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 714: Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách nhà nước

 • Ghi chi ngân sách đã qua Kho bạc

Nợ TK 814: Chi ngân sách đã hạch toán vào ngân sách nhà nước

Có TK 137: Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Lập bảng kê ghi thu-ghi chi ngân sách xã.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê ghi thu – ghi chi

2. Chọn kỳ lập bảng kê, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm đã tự động lấy lên bảng kê những chứng từ có Phát sinh Có TK 337, cột Nghiệp vụGhi thu ghi chi tại tab Kê thu và những chứng từ có Phát sinh Nợ TK 137, cột Nghiệp vụ Ghi thu ghi chi tại tab Kê chi.

4. Chọn lần lượt tab Kê thu, Kê chi và tích chọn những chứng từ cần ghi thu ghi chi với Kho bạc.

5. Nhấn Cất.
6. Xem/in mẫu Bảng kê ghi thu-ghi chi và chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Bước 2: Sau khi bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã được chấp nhận, kế toán ghi thu, ghi chi.

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Thực hiện Ghi thu các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

 • Chọn tab Kê thu.
 • Nhấn Ghi thu.
 • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số thu chưa qua ngân sách (Tài khoản 337) sang số thu đã qua ngân sách (Tài khoản 714).

  • Nhấn Cất.

4. Thực hiện Ghi chi các chứng từ đã được kho bạc thanh toán.

 • Chọn tab Kê chi.
 • Nhấn Ghi chi.
 • Hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản, chuyển số chi chưa qua ngân sách (Tài khoản 137) sang số chi đã qua ngân sách (Tài khoản 814).

 • Nhấn Cất.
Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY