1. Trang chủ
  2. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  3. Báo cáo đối chiếu kho bạc

Báo cáo đối chiếu kho bạc

  • Mẫu số 20a ( Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT)
  • Mẫu số 20c ( Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT)
Cập nhật 23/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY