1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Khi in Mẫu số 20a, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?

Khi in Mẫu số 20a, Tôi thấy Dự toán năm trước chuyển sang bị sai thì phải làm như thế nào?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân

  • Do dữ liệu tách năm có số dư đầu kỳ không chính xác của TK 0081
  • Do dữ liệu làm liên năm (Nhập chứng từ năm N+1 vào chung dữ liệu năm N) chưa làm chứng từ hủy dự toán với số dự toán bị kho bạc hủy.

3. Giải pháp

Ví dụ: Kiểm tra số liệu báo cáo năm 2022

Vào Tệp\Thông tin dữ liệu để kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu

Trường hợp 1: Ngày bắt đầu dữ liệu 01/01/2022

  • Xóa số dư dự toán năm trước chuyển

Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải lần lượt vào các TK 008 (0081, 00811, 00812), chọn Xóa số dư.

  • Thực tế, đơn vị có số dư dự toán chuyển sang thì thực hiện như sau:

Kích đúp chuột tại TK 0081 và nhập số dư dự toán năm trước chuyển sang vào bên Dư Nợ của TK 0081

  • Nhấn Cất, thực hiện in báo cáo để kiểm tra

Trường hợp 2: Ngày bắt đầu 01/01/2021 ( Đơn vị đang nhập chứng từ năm 2021 chung với dữ liệu năm 2022)

Đơn vị tách dữ liệu theo hướng dẫn Tại đây. Sau đó thực hiện xóa số dư TK 008 và nhập số dư TK 008 (nếu có) theo trường hợp 1.

Cập nhật 01/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY