Kho bạc điện tử

Xem phim giới thiệu giải pháp kết nối hệ thống DVC MISA với hệ thống DVC KBNN:

Xem phim hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ Kho bạc điện tử:

1. Quy trình triển khai sử dụng Kho bạc điện tử của MISA xem tại đây.

2. Các bước lập, gửi hồ sơ trực tiếp từ MISA lên DVC KBNN:

Bước 1: Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch

Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Bước 4: Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

2. Các bước lập, gửi báo cáo đối chiếu kho bạc trực tiếp từ MISA lên DVC KBNN:

Bước 1: Kế toán viên lập hồ sơ đối chiếu số dư

Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ đối chiếu số dư

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ cho KBNN

Bước 4: Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

Cập nhật 27/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY