1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  3. Kho bạc điện tử
  4. Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ đối chiếu số dư

Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ đối chiếu số dư

Kế toán viên/Kế toán trưởng kiểm tra trạng thái của hồ sơ đối chiếu số dư đã được KBNN phê duyệt hoặc từ chối ngay trên phần mềm MISA Bamboo.

Thủ trưởng đơn vị sẽ kiểm tra trạng thái hồ sơ trên hệ thống DVC MISA (https://dvc.misa.vn).

Kế toán viên/Kế toán trưởng kiểm tra trạng thái hồ sơ KBNN duyệt trên MISA Bamboo

1. Chọn menu Kho bạc điện tử\Quản lý hồ sơ đối chiếu số dư.

2. Chương trình sẽ hiển thị trạng thái hồ sơ trên KBNN. Có thể xem Lý do từ chối tại cột Ghi chú.

Thủ trưởng đơn vị kiểm tra trạng thái hồ sơ KBNN duyệt trên DVC MISA (https://dvc.misa.vn)

1. Đăng nhập vào hệ thống DVC MISA (https://dvc.misa.vn).

2. Thủ trưởng đơn vị xem ở cột Trạng thái giao dịch:

Đơn vị kiểm tra trạng thái hồ sơ trên DVC KBNN

1. Đăng nhập vào cổng DVC KBNNhttps://dvc.vst.mof.gov.vn/

  • Nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác nhận.
  • Tích chọn Lưu mật khẩu để lưu lại mật khẩu cho lần đăng nhập sau.
  • Nhấn Đăng nhập.

2. Nhấn vào Danh sách DVC.

3. Chọn Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN.

4. Anh/chị xem được danh sách hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư đã nộp và trạng thái xử lý của KBNN.

Nếu KBNN từ chối phê duyệt hồ sơ:

  • Kế toán viên sẽ lập lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng.
  • Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.
  • Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.
  • KBNN thực hiện phê duyệt/từ chối và trả kết quả cho đơn vị.
Cập nhật 04/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY