1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  3. Kho bạc điện tử
  4. Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ đối chiếu số dư

Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ đối chiếu số dư

Lưu ý: Kế toán trưởng cũng có thể lâp được hồ sơ đối chiếu số dư. Thao tác tương tự như kế toán viên lâp hồ sơ, xem chi tiết tại đây.

Bước 1: Kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến

1. Chọn menu Kho bạc điện tử. Nhấn Kết nối DVC hoặc Kế toán trưởng duyệt hồ sơ giao dịch.

2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của kế toán trưởng để kết nối tới hệ thống DVC của KBNN.

3. Tích chọn Lưu thông tin kết nối để phần mềm lưu lại Tên đăng nhập và Mật khẩu cho lần đăng nhập sau.

4. Nhấn Kết nối.

Bước 2: Kế toán trưởng phê duyệt/từ chối hồ sơ

1. Mở tab Quản lý hồ sơ đối chiếu số dư. Kích đúp chuột vào hồ sơ có trạng thái Chờ kế toán trưởng phê duyệt.

2. Kế toán trưởng xem xét hồ sơ:

– Nếu đồng ý phê duyêt thì nhấn Phê duyệt để gửi lên cho Thủ trưởng đơn vị.

  • Trường hợp sử dụng USB Token, nhập Mật khẩu của Token. Nhấn OK.

Trường hợp sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign, mã xác thực sẽ gửi về điện thoại di động của anh/chị, nhấn Xác nhận để xác nhận ký tài liệu.

Sau khi gửi phê duyêt cho thủ trưởng đơn vị, chương trình sẽ hiển thị trạng thái hồ sơ là Chờ thủ trưởng phê duyệt.

– Nếu không đồng ý phê duyêt thì nhấn Từ chối phê duyệt. Nhập Lý do từ chối và nhấn Gửi trả.

Sau khi KTT từ chối, chương trình hiển thị trạng thái hồ sơ là Kế toán trưởng từ chối phê duyệt.

3. Sau khi Kế toán trưởng từ chối phê duyệt hồ sơ:

  • Kế toán viên sẽ chỉnh sửa lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng.
  • Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.
Cập nhật 27/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY