1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
 3. Kho bạc điện tử
 4. Kế toán viên lập hồ sơ đối chiếu số dư

Kế toán viên lập hồ sơ đối chiếu số dư

Bước 1: Kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến

1. Chọn phân hệ Kho bạc điện tử. Nhấn Kết nối DVC hoặc Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch.

2. Nhâp Tên đăng nhập và Mật khẩu của kế toán viên (là tài khoản đăng nhập vào hệ thống DVC) để kết nối tới hệthống DVC của KBNN.

3. Tích chọn Lưu thông tin kết nối để phần mềm lưu lại Tên đăng nhập và Mật khẩu cho lần đăng nhập sau.

4. Nhấn Kết nối.

Bước 2: Kế toán lập hồ sơ đối chiếu số dư

1. Chọn phân hệ Kho bạc điện tử. Nhấn Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch.

2. Chọn tab Quản lý hồ sơ đối chiếu số dư, nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin hồ sơ:

– Mã hồ sơ: mã chương trình măc định. Trong đó:

 • D: Mã KBNN quy định cho MISA
 • 23: Năm hạch toán
 • ZZZZZZ0: Mã QHNS của đơn vị
 • 70006: Số thứ tự hồ sơ

– Nhâp Ngày tạo. Lưu ý thông tin này sẽ là căn cứ để phần mềm lấy lên các chứng từ kho bạc tương ứng.

– Nhâp Tiêu đề hồ sơ.

4. Nhấn Chọn mẫu báo cáo để chọn mẫu báo cáo đối chiếu cần lập.

Ví dụ: Chọn Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT.

– Khai báo các tham số báo cáo và nhấn Đồng ý.

– Phần mềm hiển thị báo cáo để anh/chị xem trước như sau:

Lưu ý

– Với Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT, anh/chị cần thực hiện ghép nguồn đang quản lý trên MISA Bamboo với nguồn trên KBNN để đảm bảo dữ liệu được chính xác.

 • Nguồn đang quản lý trên MISA Bamboo: là toàn bộ danh mục nguồn ngân sách trên MISA Bamboo.
 • Danh sách nguồn chỉ định trên KBNN: Đơn vị có mã QHNS đầu 1, 2, 3 sẽ hiển thị mã nguồn từ 12 đến 17; Đơn vị có mã QHNS đầu khác 1, 2, 3 sẽ hiển thị mã nguồn từ 42 đến 60. 

– Với Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN, anh/chị cần thực hiện ghép tài khoản trên MISA Bamboo với tài khoản KBNN để lấy dữ liệu lên báo cáo đối chiếu với KBNN.

 • Tài khoản kho bạc trên MISA Bamboo: danh sách tài khoản có tích mở tại Kho bạc, có phát sinh trong kỳ.
 • Danh sách tài khoản trên KBNN: danh sách tài khoản đăng ký sử dụng trên DVC KBNN.

5. Các báo cáo đối chiếu đã chọn sẽ hiển thị ở Danh sách bảng đối chiếu.

6. Sau khi đã hoàn tất, nhấn Cất.

7. Nhấn Gửi phê duyệt để gửi hồ sơ cho kế toán trưởng phê duyệt.

8. Hồ sơ sau khi gửi phê duyêt có trạng thái là Chờ kế toán trưởng phê duyệt.

Cập nhật 27/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY