1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  3. Kho bạc điện tử
  4. Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ đối chiếu số dư cho KBNN

Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ đối chiếu số dư cho KBNN

Thủ trưởng của đơn vị ký số, phê duyêt hồ sơ và gửi cho KBNN hoặc từ chối phê duyệt hồ sơ trên hệ thống DVC MISA (https://dvc.misa.vn).

Bước 1: Cài đặt chữ ký số

Để ký số điện tử hồ sơ đối chiếu số dư gửi cho KBNN, Thủ trưởng đơn vị có sử dụng USB Token hoặc chữ ký số từ xa MISA eSign.

  • Trường hợp sử dụng USB Token, xem hướng dẫn tại đây.
  • Trường hợp sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign, xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt/từ chối hồ sơ

– Đăng nhập vào phần mềm ký số Kho bạc điện tử

1. Truy cập vào trang: https://dvc.misa.vn

2. Nhập các thông tin đăng nhập vào DVC và nhấn Kết nối.

3. Thủ trưởng đơn vị vào mục Hồ sơ đối chiếu số dư để xem danh sách hồ sơ cần phê duyệt có trạng thái Chờ thủ trưởng phê duyệt.

4. Nhấn đúp chuột vào hồ sơ để xem hồ sơ chi tiết.

Ngoài ra, trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị có cài đặt và sử dụng phần mềm MISA Bamboo thì khi chọn phân hệ Kho bạc điện tử\Thủ trưởng đơn vị ký duyệt => phần mềm sẽ tự động chuyển sang trang https://dvc.misa.vn để thực hiện đăng nhập.

– Phê duyệt hồ sơ

1. Tại màn hình chi tiết hồ sơ, nhấn Phê duyệt.

2. Ký duyệt

  • Trường hợp sử dụng USB Token, nhập mật khẩu USB Token. Nhấn OK.

  • Trường hợp sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign, mã xác thực sẽ gửi về điện thoại di động của TTĐV, nhấn Xác nhận để xác nhận ký tài liệu.

3. Hồ sơ sau khi Thủ trưởng đơn vị phê duyệt sẽ có Trạng thái giao dịch là Thủ trưởng đã phê duyệt và được gửi lên hệ thống DVC KBNN.

– Từ chối hồ sơ

1. Tại màn hình chi tiết hồ sơ, nhấn Từ chối.

2. Nhập lý do từ chối. Nhấn Gửi trả.

3. Hồ sơ sau khi Thủ trưởng đơn vị từ chối phê duyệt hồ sơ có trạng thái là Thủ trưởng từ chối phê duyệt.

Sau khi TTĐV từ chối hồ sơ:

  • Kế toán viên lâp lại hồ sơ và gửi phê duyêt lại cho kế toán trưởng.
  • Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện xét duyệt hồ sơ gửi lại TTĐV.
  • Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiên phê duyêt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.
Cập nhật 27/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY