Xuất khẩu và nộp báo cáo cho KBNN

 • Theo quy định tại thông tư 39/2021/TT-BTC và thông tư 133/2018/TT-BTC, UBND xã/phường cần xuất BCTC dạng xml (bao gồm cả Báo cáo tài chính B01 TT70 và C03/CCTT) để nộp qua công thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán (TKT) của KBNN
 • Bạn cần nâng cấp phần mềm lên phiên bản MISA Bamboo.NET R26 trở lên để xuất được BCTC gửi lên hệ thống TKT theo quy định.
 • Hướng dẫn tải & cài đặt phần mềm tại đây

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Bước 1: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Xem phím hướng dẫn

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Nộp báo cáo cho KBNN.

2. Nhấn Thêm. Khai báo các thông tin xuất báo cáo:

 • Chọn Năm báo cáo, khai báo, khai báo Mã đơn vị, Ngày lập báo cáo, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát

 • Nhấn Đồng ý để xem bộ báo cáo.
 • Lưu ý: Nếu đơn vị chưa lập báo cáo C03/CCTT, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo. Nhấn Lập báo cáo để tiến hành lập báo cáo C03/CCTT.

3. Chọn các báo cáo để xem Phần I: Báo cáo tài chính B01-X, Phần II: Báo cáo C03/CCTT

4. Nhấn Kiểm tra số liệu

Nếu có thông báo Các chỉ tiêu trên báo cáo đã phù hợp với nhau và phù hợp với các báo cáo tài chính khác thì báo cáo của bạn đã đúng

5. Sau khi các chỉ tiêu đã chính xác, bạn thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi KBNN bằng cách nhấn Xuất khẩu trên màn hình Báo cáo nộp cho Kho bạc nhà nước. Phần mềm thông báo Hoàn thành xuất khẩu dữ liệu.

6. Nhấn để mở thư mục chứa file xuất khẩu mặc định của phần mềm

Bước 2: Nộp báo cáo cho KBNN

Bước 2: Nộp báo cáo cho KBNN

Xem phim hướng dẫn

Lưu ý: Trước khi gửi báo cáo năm 2022, bạn cần thực hiện tích chọn loại hình đơn vị là Hành chính theo yêu cầu của Kho bạc, xem hướng dẫn tại đây

 1. Đăng nhập vào trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT KBNN: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn.

 • Tích vào Đăng nhập và điền thông tin đăng nhập đã được cấp.

2. Trên Danh sách báo cáo chọn Thêm mới

2. Trên giao diện Thêm mới báo cáo, khai báo các thông tin có dấu ( * )

 • Chọn kỳ báo cáo.
 • Nhấn Browse để chọn Tệp tin báo cáo 

 • Chọn đến file báo cáo đã xuất khẩu ở Bước 1, tích Open

 • Nhập Mã xác nhận.
 • Nhấn Gửi phê duyệt để gửi Lãnh đạo phê duyệt.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT tại đây.

Cập nhật 09/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY