Kết chuyển hoạt động sự nghiệp

Cuối năm, các đơn vị thực hiện hạch toán những khoản chi sự nghiệp nhắm xác định chênh lệch thu chi và kết chuyển phần chênh lệch sang thu ngân sách xã chưa qua kho bạc

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản:

– Khi phát sinh các khoản thu sự nghiệp của xã, căn cứ vào chứng từ thu tiền, ghi;

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 711 – Thu sự nghiệp.

– Khi phát sinh các khoản chi sự nghiệp, căn cứ vào chứng từ chi, ghi:

Nợ TK 811 – Chi sự nghiệp

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1128)

Có TK152-  Vật liệu

Có TK 311 – Các khoản phải thu (thanh toán tạm ứng)

Có TK 331- Các khoản phải trả

– Cuối kỳ kết chuyển chi sự nghiệp trừ vào thu sự nghiệp, ghi:

Nợ TK 711 – Thu sự nghiệp

Có TK 811 –  Chi sự nghiệp

– Kết chuyển số chênh lệch thu sự nghiệp lớn hơn chi sự nghiệp vào thu ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN, ghi:

Nợ TK 711 – Thu sự nghiệp

Có TK 337 – Thu ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ:

2.1. Ngày 28/05/2020 Thu phí chợ:

Vào Nghiệp vụ\Tiền gửi\Phiếu nộp tiền kho bạc hạch toán Nợ 1121/Có TK 711: 200.000.000đ

2.2. Ngày 30/09/2020 Chuyển khoản kho bạc chi sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

Vào Dự toán ngân sách\Chuyển khoản kho bạc hạch toán Nợ 811/Có 1121: 50.000.000đ

2.3 Theo hướng dẫn TT70/2019/TT-BTC thì cuối kỳ phải thực hiện kết chuyển chi sự nghiệp trừ vào thu sự nghiệp đế xác định chênh lệch thu, chi sự nghiệp. Thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Phiếu kết chuyển hoạt động sự nghiệp
  • Phần mềm tự động hạch toán trên Phiếu kết chuyển tài khoản:

Nợ TK 711/Có TK 811: 50.000.000đ (Số đã chi)

Nợ TK 711/Có TK 337: 150.000.000đ (Số thu sự nghiệp còn thừa)

  • Nhấn Cất.

2.4. Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách đã được Kho bạc xác nhận, ghi thu ngân sách xã hạch toán vào NSNN, thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác
  • Hạch toán: Nợ TK 337/Có TK 714: 50.000.000đ
  • Nhấn Cất.
Cập nhật 04/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY