Quyết toán dự toán chi ngân sách cuối năm

1. Định khoản

– Ngày  31/12 hàng năm, kết chuyển số phát sinh tài khoản năm nay về năm trước

Nợ TK 0082 – Dự toán chi ngân sách năm nay (Ghi âm)

Nợ TK 0081 – Dự toán chi ngân sách năm trước (Ghi dương)

– Kết chuyển số dự toán đã sử dụng của tài khoản năm nay về năm trước

Có TK 00822 – Dự toán chi ngân sách năm nay – thực chi (Ghi âm)

Có TK 00812 – Dự toán chi ngân sách năm trước – thực chi (Ghi dương)

Có TK 00821 – Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (Ghi âm)

Có TK 00811 – Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (Ghi dương)

– Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền duyệt quyết toán

Nợ TK 0081 – Dự toán chi ngân sách năm trước (ghi âm)

Có TK 00812 – Dự toán chi ngân sách năm trước – thực chi (ghi âm)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán dự toán chi ngân sách cuối năm.

2. Chương trình tự động sinh Phiếu kết chuyển tài khoản. Nhấn Cất.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY