Lập và kiểm tra báo cáo tài chính

Xem phim hướng dẫn

  • Theo quy định tại thông tư 39/2021/TT-BTC và thông tư 133/2018/TT-BTC, UBND xã/phường cần xuất BCTC dạng xml (bao gồm cả Báo cáo tài chính B01 TT70 và C03/CCTT) để nộp qua công thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán (TKT) của KBNN
  • Bạn cần nâng cấp phần mềm lên phiên bản MISA Bamboo.NET R26 trở lên để xuất được BCTC gửi lên hệ thống TKT theo quy định.
  • Hướng dẫn tải & cài đặt phần mềm tại đây

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Lập báo cáo tài chính & nhập số liệu cột Năm trước

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính\Lập báo cáo tài chính

2. Lập Báo cáo tài chính

– Nhấn Thêm, Chọn Kỳ báo cáo

– Chọn Báo cáo: Báo cáo tài chính. Nhấn Đồng ý

– Phần mềm tự động lấy số liệu lên báo cáo

  • Để có số liệu cột Năm trước ở BCTC năm 2022 mục II. Kết quả hoạt động xã & mục III. Lưu chuyển tiền, bạn mở BCTC năm 2021 lấy số liệu cột Năm nay nhập tay vào cột Năm trước của BCTC năm 2022 tương ứng từng chỉ tiêu
  • Ví dụ: Bạn nhập tay số liệu cột năm trước ở Mục II. Kết quả hoạt động xã

  • Bạn nhập tay tương tự ở Mục III. Lưu chuyển tiền

– Nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị

– Nhấn Cất.

3. Lập báo cáo C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính.

– Nhấn Thêm

– Chọn Báo cáo: C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

– Nhấn Đồng ý.

– Phần mềm tự động lấy số liệu. Nhập thêm Người lập biểu, Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị. Nhấn Cất để lưu báo cáo.

Bước 2: Kiểm tra báo cáo tài chính

  • Sau khi lập bộ Báo cáo tài chính, bạn tích đúp chuột vào mở lần lượt từng báo cáo

  • Trên từng báo cáo nhấn Kiểm tra số liệu
  • Nếu có chỉ tiêu báo cáo không phù hợp, hiển thị thông báo Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn xử lý trong trường hợp B01-X bị sai số liệu tại đây

  • Nếu có thông báo Các chỉ tiêu trên báo cáo đã phù hợp và phù hợp với báo cáo tài chính khác thì báo cáo tài chính đó đã đúng số liệu

Sau khi Kiểm tra báo cáo tài chính các chỉ tiêu đã phù hợp bạn thực hiện xuất khẩu & nộp báo cáo cho KBNN theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 28/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY