1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kế toán tổng hợp
  5. Kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

Kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Căn cứ vào số thu, số chi ngân sách xã đã được kết chuyển, xác định số chênh lệch thu chi của ngân sách trong thời gian chỉnh lý trên Tài khoản 915 – Chênh lệch thu chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý để kết chuyển vào tài khoản 474 – Kết dư ngân sách xã, ghi:

– Trường hợp phát sinh bên Có TK 915 lớn hơn bên Nợ TK 915, ghi:

Nợ TK 915 – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

Có TK 474 – Kết dư ngân sách xã.

– Trường hợp phát sinh bên Nợ TK 915 lớn hơn bên Có TK 915, ghi:

Nợ TK 474 – Kết dư ngân sách xã

Có TK 915 – Chênh lệch thu, chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản .

  • Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ.
  • Ngày chứng từ là ngày hiện tại của máy tính. Tuy nhiên, có thể sửa lại (nếu muốn).
  • Ngày hạch toán: 31/12/năm hạch toán.
  • Hệ thống đã tự động hạch toán TK Nợ 915, TK Có 474, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3. Nhấn Cất để lưu thông tin.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY